img
Úvodní stránka Reference

Reference

2002 – Zkušební činnost kolejových vozidel

Série statických a dynamických zkoušek uskutečněných na lokomotivách 342 Slovinských železnic za účelem ověření jejich provozuschopnosti na italské železniční síti; provedení těchto zkoušek bylo zadáno společností Ferrovie Nord Milano Esercizio.

zobrazit referenci

2002 – Zkušební činnost kolejových vozidel

Série statických a dynamických zkoušek uskutečněných na lokomotivách 1061 za účelem ověření jejich na italské železniční síti; provedení těchto zkoušek bylo zadáno společností Ferrovie Nord Milano Esercizio.

zobrazit referenci

2002 – Sedadla pro vysokorychlostní vlaky

Sedadla vyrobená firmou Borcad určená pro Pendolina CDT 680 pro České dráhy.

zobrazit referenci

2001 - Pendolino CD 680

V roce 1999 sdružení Pegasus poskytovalo své služby společnosti Alstom Ferroviaria (ex Fiat Ferroviaria) v rámci projektu dodávky 7 elektrických souprav s naklápěním "Pendolino CDT680" určených pro České dráhy. Kontrakt, uzavřen na konci roku 2000, obsahoval doložku týkající se off-set balíku zavazující Alstom nakupovat komponenty v ČR ve výši 40% kontraktuální hodnoty. Pegasus v rámci outsourcingu vytvořil a koordinoval skupinu dodavatelů, kterým se úspěšně podařilo požadovanou hodnotu naplnit.
Zakázky se týkali zejména projektové části funkčních napěťových schémat, barevného designu jednotek, dodávky sedadel první i druhé třídy.

zobrazit referenci

2001 – Cisternové vozy Zacens o objemu 38 m3

Cisternové vozy dodané pro vojenské základny NATO v Aviano pro zásobování letounů vojenského letectva.

zobrazit referenci

2001 - Statory pro trakční motory

Statory pro trakční motory Škoda Electric pro Pendolina ALSTOM Ancho Variable, Lanzaderas a Finsko.

zobrazit referenci

2001 – Tramvajová kola o průměru 600 mm

Dodávka kol BONATRANS pro tramvaje ALSTOM pro města Turín a Catania.

zobrazit referenci

1995 - Elektrické lokomotivy Škoda 99 E2

Dodávka nových  elektrických lokomotiv Škoda pro společnost Ferrovie Nord Milano Esercizio.
Přizpůsobenní lokomotiv italským normám včetně příslušných prací na koordinaci projektu. Homologační řízení kolejových vozidel pro provoz na italské železniční síti.

zobrazit referenci

Online katalog produktů

  • › tramvaje
  • › autobusy
  • › trolejbusy