img
Úvodní stránka Služby

Služby

Mezinárodní výběrová řízení

 • sledování a zjišťování informací o mezinárodních výběrových řízeních
 • poskytování poradenských služeb při výběru strategického partnera podle projektových předpokladů  na základě ideálního složení dodavatelských firem
 • zakládání dočasných sdružení společností za účelem účasti v mezinárodních výběrových řízeních, technicko-jazyková koordinace mezi účastníky tendru a hlavním dodavatelem, překlady soutěžních zadání a následné přidělení jednotlivých dokumentů příslušným společnostem podle obsahu pracovních závazků, prověření a konečná úprava definitivních překladů nabídkové dokumentace a závěrečná příprava a soudní ověření požadavků vyplývajících ze zadání.


Technicko-ekonomická spolupráce

 • průzkum trhu v oboru vyhledávání a outsourcingu komponentů mechanických a elektrických částí dle specifických požadavků klienta
 • služby v oboru expedice v prováděcí fázi dodavatelských kontraktů v rámci prověřování kvality (použití materiálů uvedených v zadání, souladnost s projektovými výkresy, jakost provedení, dodržování harmonogramů mezi klientem a dodavatelem)
 • monitoring a reporting v stavu rozběhnutých projektů a zakázek
 • vyhledávání informací technického, právního a  normativního charakteru


Služby

 • asistence při přejímkách a homologačních procedurách kolejových vozidel ve výrobních závodech a u místních schvalovacích orgánů
 • překlady technických specifikací, norem, obchodní a právní korespondence, smlouvy, příručky k použití a údržbě a veškeré jiné dokumentace nezbytné pro řádné dokončení zakázky.
 • logistická asistence a speciální tlumočnické služby během jednání a schůzek, překlady technických, obchodních, právních a normativních dokumentů se soudním ověřením
 • organizace pracovních schůzek, účasti na veletrzích, podnikových prezentacích, kongresech, sympoziích

Online katalog produktů

 • › tramvaje
 • › autobusy
 • › trolejbusy