img
Úvodní stránka Výrobky Pilotní projekt ETCS

Pilotní projekt ETCS

Pilotní projekt ETCS

Projekt řeší start rozvoje implementace systému ERTMS/ETCS na národní úrovni na nejdůležitější trati národní sítě konvenčního železničního subsystému. Jedná se o vybavení 478 km dvoukolejné trati se smíšeným provozem systémem ETCS druhé úrovně, navázaným na národní systém zabezpečovacích zařízení. Tento Projekt bude základem pro další implementaci tohoto systému na dalších národních koridorech. Vzhledem ke svému rozsahu, 478 km, umožní efektivní start migrace od národního systému vlakového zabezpečovače (ATP) typu LS k evropsky jednotnému interoperabilnímu systému ETCS.

zobrazit produkt

Online katalog produktů

  • › tramvaje
  • › autobusy
  • › trolejbusy